RAŠYKITE info@jonspc.lt
SKAMBINKITE +370 426 60 079
PARAMA

Planavimo dokumentai

JONIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR UŽIMTUMO CENTRO KOKYBĖS POLITIKA

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

VŠĮ JONIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR UŽIMTUMO CENTRO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

VŠĮ JONIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR UŽIMTUMO CENTRO PASLAUGŲ GAVĖJŲ GYVENIMO KOKYBĖS KONCEPCIJA

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

VŠĮ JONIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR UŽIMTUMO CENTRO NESKELBTINOS INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMO, ĮRAŠŲ TIKSLUMO, PASLAUGŲ GAVĖJŲ
PRIVATUMO, ORUMO IR FIZINĖS NELIEČIAMYBĖS UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

VŠĮ JONIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR UŽIMTUMO CENTRO PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISIŲ CHARTIJA

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

 

METINIS VEIKOS PLANAS 2017 -2018 M.

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

 

JONIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR UŽIMTUMO CENTRO 2017-2018 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

 

JONIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR UŽIMTUMO CENTRAS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA

Parsisiųsti Adobe PDF formatu