RAŠYKITE info@jonspc.lt
SKAMBINKITE +370 426 60 079
PARAMA

Apie mus

Viešoji įstaiga Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centras

CENTRO ĮKŪRIMAS:

Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centras yra viešoji įstaiga, kuri buvo įkurta 2004 m. birželio mėn. 15 d. Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centras savo veiklą pradėjo nuo 2004 m.  rugsėjo 1 d. Centras yra Viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą.

Centro steigėjas yra Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija, Centro  dalininkė  –  Joniškio rajono savivaldybė.

Įstaiga bendradarbiauja su rajono seniūnijomis, Vaikų teisių apsaugos skyriumi, Socialinės paramos ir sveikatos skyriumi,  gydymo įstaigomis, Policijos komisariatu, Darbo birža, nevyriausybinėmis organizacijomis, mokymo, ugdymo įstaigomis, kitų rajonų savivaldybėmis, socialinių paslaugų centrais bei kt. įstaigomis.

 

CENTRO TIKSLAS:

Sudaryti sąlygas bendruomenės nariams gyventi savo aplinkoje, išlaikant jų savarankiškumą ir orumą.

 

CENTRO MISIJA:

Vykdant valstybės ir savivaldybės socialinę politiką, laiku ir kokybiškai teikti paslaugas asmenims, ugdant ir stiprinant gebėjimus, padedant įveikti socialinę atskirtį.

 

CENTRO VIZIJA:

Atvira, moderni, nuolat besimokanti ir tobulėjanti socialinių paslaugų įstaiga, telkianti kvalifikuotų darbuotojų komandą, teikianti paslaugas, atitinkančias klientų poreikius.