RAŠYKITE info@jonspc.lt
SKAMBINKITE +370 426 60 079
PARAMA

Apie mus

Viešoji įstaiga Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centras

CENTRO ĮKŪRIMAS:

Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centras yra viešoji įstaiga, kuri buvo įkurta 2004 m. birželio mėn. 15 d. Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centras savo veiklą pradėjo nuo 2004 m.  rugsėjo 1 d. Centras yra Viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą.

Centro steigėjas yra Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija, Centro  dalininkė  –  Joniškio rajono savivaldybė.

Įstaiga bendradarbiauja su rajono seniūnijomis, Vaikų teisių apsaugos skyriumi, Socialinės paramos ir sveikatos skyriumi,  gydymo įstaigomis, Policijos komisariatu, Darbo birža, nevyriausybinėmis organizacijomis, mokymo, ugdymo įstaigomis, kitų rajonų savivaldybėmis, socialinių paslaugų centrais bei kt. įstaigomis.

 

CENTRO TIKSLAS:

Teikti kokybiškas ir savalaikes socialines paslaugas, asmenims su negalia, šeimoms auginančioms vaikus su negalia, pensininkams, socialinės rizikos asmenims ir šeimoms,  ir kt. asmenims, siekiant palengvinti jų integraciją į visuomenę, mažinti socialinę atskirtį.

 

CENTRO MISIJA:

  • sudaryti žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas bei padėti integruotis į visuomenę, kai asmuo dėl amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats nepajėgia to padaryti.
  • teikti kokybiškas paslaugas, skatinti paslaugų gavėjų aktyvumą, kad jie patys galėtų pasirūpinti savimi ateityje, sudaryti sąlygas būti savarankiškiems ir padėti spręsti socialines problemas.
  • dalyvauti neįgaliųjų integravimo į bendruomenę, užimtumo ir darbinės veiklos procese.

 

CENTRO VIZIJA:

Modernus socialinių paslaugų ir užimtumo centras Joniškyje. Centras atviras naujovėms, užtikrinantis aukštos kokybės paslaugų teikimą. Centras įtakojantis Joniškio rajono socialinius – ekonominius pokyčius. Įstaiga, vykdanti neįgaliųjų asmenų socialinę integraciją.