RAŠYKITE info@jonspc.lt
SKAMBINKITE +370 426 60 079
PARAMA

Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

Techninės pagalbos priemonės (TPP) reikalingos tam, kad padėtų išvengti, kompensuoti, sumažinti ar pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, darbinei veiklai. Jos naudojamos ne tik gydymo, reabilitacijos metu, bet ir kasdieniame gyvenime, siekiant sudaryti sąlygas pilnaverčiam žmogaus dalyvavimui visuomenės gyvenime ir  socialinei integracijai. Šios priemonės skiriamos asmenims, kurie turi judėjimo , klausos ar regos funkcijų sutrikimų. Kadangi mūsų visuomenė senėja, o taip pat ir kiti rizikos veiksniai įtakoja žmonių, turinčių negalią, skaičiaus didėjimą, techninių pagalbos priemonių poreikis nuolat auga.

 

Lietuvos gyventojus Techninės pagalbos priemonėmis aprūpina Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.  Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centras bendradarbiauja su šiuo Centru, priima asmenų prašymus techninės pagalbos priemonėms gauti, parsiveža priemones iš Techninės pagalbos neįgaliesiems centro Šiaulių skyriaus ir išduoda jas gavėjams. Taip pat, apmokoma kaip naudotis TPP, reikalui esant padedama suorganizuoti priemonių remontą.

 

Teisę įsigyti nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones arba gauti jų įsigijimo išlaidų kompensacijas turi šie Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantys kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nustatyta tvarka deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, kuriems nustatyti specialieji poreikiai nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones:

  • asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;
  • asmenys iki 18 metų, turintys judesio raidos sutrikimų (kol jiems neįgalumas dar nenustatytas);
  • asmenys per 18 metų, kuriems nustatytas darbingumo lygis;
  • asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių;
  • asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas).

 

Teisę išsinuomoti laikinai naudoti judėjimo techninės pagalbos priemones turi Lietuvos Respublikos piliečiai, nustatyta tvarka deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, nepatenkantys į nurodytas asmenų grupes, kuriems nustatyti specialieji poreikiai laikinai naudoti techninės pagalbos priemones. Asmenims techninės pagalbos priemonės laikinai naudoti nuomojamos Joniškio rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

 

Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centras aptarnauja asmenis, kurie nustatyta tvarka yra deklaravę gyvenamąją vietą Joniškio rajono savivaldybėje.

Daugiau informacijos galite rasti: http://www.tpnc.lt/