RAŠYKITE info@jonspc.lt
SKAMBINKITE +370 426 60 079
PARAMA

SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE TEIKIMAS

Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centras jau 18 metų vykdo projektinę veiklą ir teikia socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems. Per šiuos metus įgyta patirtis leidžia tobulinti paslaugų teikimą, tinkamai organizuoti  veiklas.

2022 metais projektinėje veikloje dalyvavo 22 projekto dalyvis. Buvo vykdomos šios veiklos: užimtumo amatais, neįgaliųjų saviraiškos įgūdžių bei  meninių gebėjimų lavinimas ir individuali paslauga neįgaliajam.

Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems paslaugos yra reikalingos lankytojams, nes buvimas grupėje, bendravimas, individuali pagalba, užimtumo veikla, meninių gebėjimų lavinimas  skatina saviraišką, pasitikėjimą savimi ir gerina asmens savijautą bei mažina socialinę atskirtį.