RAŠYKITE info@jonspc.lt
SKAMBINKITE +370 426 60 079
PARAMA

Integrali pagalba

Integralios pagalbos paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, užtikrinti nuolatinį socialinės globos ir slaugos paslaugų organizavimą ir teikimą, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene.

 

Pagrindinės projekto veiklos:

  • Integralios pagalbos paslaugų teikimas neįgaliems vaikams, neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims;
  • Šeimos narių, prižiūrinčių neįgalius artimuosius konsultavimas induvidualiai ir grupėse;
  • Darbuotojų mokymas ir profesinės kompetencijos kėlimas.

 

Paslaugas nuolat teikia slaugytojo padejėjai ir socialinio darbuotojo padėjėjai, pagal poreikį dalyvauja slaugytoja, socialinė darbuotoja, kineziterapeutė. Visa komanda pagal savo kompetenciją rūpinasi paslaugų gavėju, slaugo, prižiūri, stebi sveikatos būklę, konsultuoja. Namuose teikiamų paslaugų sąrašas platus, jis apima, maisto paruošimą, maisto produktų pirkimą, gyvenamos aplinkos tvarkymą, skalbimą – socialines paslaugas, kurių daugiau teikiama didesnį savarankiškumo lygį turintiems klientams.

 

Žmonėms, kurie gyvena nuosavuose namuose, socialiniai darbuotojai gali pagelbėti apsirūpinti malkomis, padėti organizuoti  jų pirkimą, prinešti malkų į namus ir iškūrenti krosnis. Jei klientai yra silpnos sveikatos ir didesnę laiko dalį praleidžia gulėdami lovoje, jiems teikiama daugiau slaugos paslaugų – maitinimo, vienkartinių higienos priemonių keitimo, pragulų profilaktikos,  prausimo. Kai namie nėra patogumų ar jie sunkiai pasiekiami, darbuotojai maudo žmogų mobilioje vonioje jo kambaryje. Slaugytojas vykdo medikamentų vartojimo kontrolę, matuoja spaudimą, gali leisti vaistus, parengti lašinę sistemą.

 

Kineziterapeutas pagal gydytojo rekomendaciją kartu su klientu atlieka gydomąją mankštą. Įvertinus kiekvieno paslaugų gavėjo asmeninę situaciją, paslaugos teikiamos iki 4,5 val. per dieną, specialistai lankosi namuose kiekvieną darbo dieną ir teikia slaugos ir dienos socialinės globos paslaugas pagal suderintą grafiką. Neįgaliųjų artimiesiems sudaromos palankesnės sąlygos dalyvauti darbo rinkoje, ar įgyti profesinę kvalifikaciją, kas dažnai  yra labai sudėtinga, slaugant žmogų namuose.

Paslaugos gali būti skiriamos asmenims, kuriems nustatyta sunki negalia, t.y. nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ir, kai kuriais atvejais, specialusis priežiūros – pagalbos poreikis.

Asmens mokėjimas už globos paslaugas priklauso nuo asmens gaunamų pajamų ir  nustatomas atsiželgiant į teisės aktuose nustatytą tvarką.

Norint gauti Integralios pagalbos paslaugas, reikia kreiptis į seniūnijų socialinio darbo specialistus, ir pateikti prašymą.