RAŠYKITE info@jonspc.lt
SKAMBINKITE +370 426 60 079
PARAMA

Transporto paslaugų teikimas specialiaisiais automobiliais

Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centras teikia transporto paslaugą Joniškio rajono gyventojams, kuriems sudėtinga savarankiškai pasiekti gydymo ar kitas viešąsias paslaugas įstaigas. Gydymo įstaigos, kuriose dirba gydytojai specialistai, teikiantys tretinio lygio specializuotas gydymo paslaugas dažniausiai yra didžiuosiuose Lietuvos miestuose,  toli nuo mūsų rajono.

 

Žmonės, turintys sveikatos problemų, patiriantys socialinę riziką, gali patirti tam tikrų sunkumų, kai reikia šias gydymo įstaigas pasiekti anksti ryte. Jie gali neturėti transporto priemonės, ar artimųjų, galinčių pagelbėti, o viešuoju transportu nuvykti būna sudėtinga dėl sveikatos būklės arba dėl nepalankių viešojo transporto vykimo grafikų. Tokiu atveju socialinių paslaugų ir užimtumo centro socialiniai darbuotojai padeda organizuojant transporto paslaugas.

 

Norint nuvykti į gydymo įstaigą, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, globos ar kitas įstaigas, reikia kreiptis į Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centrą ir registruotis vykimui. Specialieji automobiliai vyksta pagal iš anksto patvirtintą  grafiką, jie  yra pritaikyti neįgaliesiems, judantiems vežimėlio pagalba. Klientus stengiamės vežti grupėmis. Centre dirba 3 vairuotojai, turintys ilgametį vairuotojo stažą.

 

Specialiojo transporto paslaugos teikiamos šioms klientų grupėms:

  • vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas, vykti į savivaldybės švietimo įstaigą, kurioje jie lanko ugdymo grupę vaikams su specialiaisiais poreikiais;
  • vaikams, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis ir juos lydintiems asmenims, vykti į gydymo ir kitas įstaigas;
  • asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis ir kurie juda vežimėlio pagalba;
  • asmenims, kuriems nustatytas darbingumo lygis nuo 0 iki 25 procentų ar didelių specialiųjų poreikių lygis ir turintiems judėjimo ar regos funkcijų sutrikimų;
  • asmenims, kuriems nustatytas darbingumo lygis nuo 30 iki 55 procentų ar didelių specialiųjų poreikių lygis ir turintiems judėjimo funkcijų sutrikimų;
  • asmenims, kuriems reikalingas intensyvus gydymas (reikalingos hemodializės, taikoma chemoterapija sergant onkologine liga);
  • 80 metų sulaukusiems asmenims;
  • kitais atvejais, kuriuos numato Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 m. redakcijos sprendimu Nr. T-219 patvirtintas Transporto paslaugų teikimo specialiaisiais automobiliais Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas.

 

Specialiojo transporto paslaugos yra apmokamos pagal minėto tvarkos aprašo ir įstaigos patvirtintus įkainius. Tikslią informacija Jums visada gali suteikti Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centro darbuotojai, tel. 8 426 60078.