RAŠYKITE info@jonspc.lt
SKAMBINKITE +370 426 60 079
PARAMA

Projektai

Pradedamas įgyvendinti projektas

Joniškio rajono savivaldybės administracija kartu su Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir partneriu pradeda vykdyti projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ Nr. 07-018-P-0001 (toliau – Projektas). Projekto tikslas – teikti naujų formų

Plačiau

Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse

Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. 05 mėn. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Joniškio rajono savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos

Plačiau

Socialinių paslaugų kokybės gerinimas taikant Equass kokybės sistemą

Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centras (toliau – Centras) dalyvavo VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomame, iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr.08.4.1.-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. Siekdami užtikrinti socialinių paslaugų kokybę bei nuolatinį jų tobulinimą ir gerinimą, EQUASS Assurance kokybės sistemos įdiegimui pasirinkome

Plačiau

PROJEKTAS „LAIKAS SAU“

Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d iki 2022 m. gruodžio 15 d. Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centre vykdomas projektas ,,LAIKAS SAU“, skirtas pensinio amžiaus asmenims. Numatoma užimtumo paslaugas suteikti iki 15 senjorų. Šio projekto tikslas – mažinti pensinio amžiaus asmenų atskirtį, skatinti jų  kūrybiškumą, aktyvesnę jų veiklą bei įtraukti

Plačiau

PROJEKTAS „NUO GLOBOS LINK GALIMYBIŲ BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA“ SOCIALINĖS DIRBTUVĖS ASMENIMS, TURINTIEMS PROTO IR (AR) PSICHIKOS NEGALIĄ

Nuo 2020 m. birželio 3 d. iki 2023 m. balandžio 30 d. Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centre vykdomas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir Neįgaliųjų reikalų departamento bendrai finansuojamas projektas „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas neįgaliems suaugusiems asmenims su proto ir/ar

Plačiau