RAŠYKITE info@jonspc.lt
SKAMBINKITE +370 426 60 079
PARAMA

Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose

Dienos socialinė globa asmens namuose (toliau – dienos globa namuose) – tai socialinių ir slaugos paslaugų visuma, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

 

Dienos globa namuose skiriama asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, deklaravusiems gyvenamąją vietą Joniškio rajono savivaldybėje ir kuriems nustatytas dienos socialinės globos asmens namuose poreikis.

 

 

Paslaugų gavėjai:

1. suaugęs asmuo, turintis sunkią negalią, – asmuo, kuriam pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą (toliau – Įstatymas) nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis ir kuris pagal Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą yra pripažintas nedarbingu;

2. senyvo amžiaus asmuo, turintis sunkią negalią, – sukakęs senatvės pensijos amžių asmuo, kuriam pagal Įstatymą nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis;

3. vaikas, turintis sunkią negalią, – vaikas, kuriam pagal Įstatymą nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis ir pagal Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą pripažintas sunkaus neįgalumo lygis.

 

 

Dienos globos namuose paslaugos sudėtis:

  1. 1. dienos socialinė globa;
  2. 2. medicininė slauga;
  3. kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal nustatytą jo savarankiškumo lygį.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos teikiamos vadovaujantis 2015 m. gruodžio mėn. 17 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos  sprendimu Nr. T-246 ,,Dėl dienos socialinės globos asmens namuose  teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.”

 

 

Dėl paslaugų gavimo Joniškio rajono gyventojai turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūniją,  pas socialinio darbo organizatorių.