RAŠYKITE info@jonspc.lt
SKAMBINKITE +370 426 60 079
PARAMA

Pagalbos į namus paslauga

Pagalbos namuose tarnyba teikia pagalbos namuose paslaugos asmenims, kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų, silpnos sveikatos ar kitų gyvenimo sunkumų negali tinkamai pasirūpinti savimi buityje, ir jiems reikalinga kito asmens pagalba. Tai  paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

 

Pagalbos namuose paslaugų gavėjais gali būti:

  • asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Joniškio rajone, kuriems pagal jų socialinių paslaugų poreikio vertinimą reikalinga pagalba namuose:
  • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
  • suaugė neįgalūs asmenys ir jų šeimos;
  • šeimos, auginančios neįgalius vaikus;
  • šeimos, kurios nariai yra neįgalūs asmenys ar jiems nustatytas specialiųjų poreikių lygis;
  • kiti asmenys, kuriems nustatytas paslaugos poreikis.

Pagalbos į namus  paslaugos teikiamos vadovaujantis Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. T-53 (Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-22 redakcija) Pagalbos į namus paslaugų Joniškio rajono savivaldybėje organizavimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašu.

 

Dėl paslaugų gavimo Joniškio rajono gyventojai turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūniją,  pas socialinio darbo organizatorių.