RAŠYKITE info@jonspc.lt
SKAMBINKITE +370 426 60 079
PARAMA

Pradedamas įgyvendinti projektas

Joniškio rajono savivaldybės administracija kartu su Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir partneriu pradeda vykdyti projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ Nr. 07-018-P-0001 (toliau – Projektas).

Projekto tikslas – teikti naujų formų bendruomenines paslaugas suaugusiems asmenims su proto ir/ar psichikos negalia, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) ir sudaryti sąlygas tikslinės grupės asmenims gauti individualias, jų poreikius atitinkančias paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje.

Projektas skirtas suaugusiems darbingo amžiaus asmenims turintiems intelekto ir (ar) psichikos negalią.

Pagal projektą teikiamos paslaugos:

  • socialinių dirbtuvių;
  • atvejo vadybos.

Socialinių dirbtuvių paskirtis – didinti asmenų su intelekto ar psichosocialine negalia įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje galimybes, ugdyti, lavinti ir palaikyti bendruosius ir specialiuosius darbinius įgūdžius, atliekant prasmingas darbinio užimtumo veiklas, nukreiptas į konkrečios prekės, produkto gamybą ar paslaugos atlikimą.

Joniškio rajono savivaldybėje socialinių dirbtuvių veiklą vykdo Joniškio rajono savivaldybės atrinktas partneris – VšĮ Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centras (Pašvitinio g. 21B, Joniškis; tel. +370 426 60 079, el. p. paslaugu.centras@inbox.lt).

Atvejo vadybos modelio taikymo tikslai:

  1. skatinti psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčių asmenų savarankišką gyvenimą ir įsitraukimą į bendruomenės organizuojamas veiklas;
  2. skatinti alternatyvių institucinei globai paslaugų plėtrą bendruomenėje siekiant užtikrinti sklandų patekimą į stacionarias socialines globos įstaigas;
  3. mažinti artimųjų, globojančių ir (ar) prižiūrinčių asmenis, turinčius psichikos ir (ar) intelekto negalią, patiriamą psichologinę, emocinę, fizinę naštą rūpinantis asmeniu su negalia;
  4. užtikrinti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, teikiančių socialines, sveikatos priežiūros, teisines, švietimo ir kitas paslaugas, užtikrinant asmenų individualių poreikius, veiklos koordinavimą ir skatinti jų bendradarbiavimą.

Informacija apie atvejo vadybininko paslaugas teikiama Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius (Livonijos g. 4-1, Joniškis, tel. +370 426 69 154).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2024–2029 m.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis.

Daugiau informacijos apie Projektą ir jo vykdomas veiklas

Joniškio rajono savivaldybės administracija ir Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija