RAŠYKITE info@jonspc.lt
SKAMBINKITE +370 426 60 079
PARAMA

Socialinių paslaugų kokybės gerinimas taikant Equass kokybės sistemą

Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centras (toliau – Centras) dalyvavo VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomame, iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr.08.4.1.-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. Siekdami užtikrinti socialinių paslaugų kokybę bei nuolatinį jų tobulinimą ir gerinimą, EQUASS Assurance kokybės sistemos įdiegimui pasirinkome Centro teikiamas dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas.

EQUASS (angl. The European Quality in Social Services) – tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (angl. Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Dalyvaujant EQUASS diegimo procese, Centro vadovė ir darbuotojai dalyvavo mokymuose, kuriuose sėmėsi žinių apie įstaigų kokybės valdymą, EQUASS principus ir reikalavimus pokyčių valdyme, gilinosi į socialinių paslaugų rezultatų rodiklių matavimą ir vertinimą. Įstaigai buvo paskirtas EQUASS sertifikuotas konsultantas visu projekto vykdymo laikotarpiu, kuris konsultavo, vedė mokymus ir teikė pagalbą ruošiantis EQUASS auditui.

2022 m. vasario 18 d. Centrui buvo suteiktas EQUASS Assurance kokybės sertifikatas, įrodantis, kad Centre teikiamos dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos atitinka aukščiausius šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu, atsižvelgiant į EQUASS kokybės principus.